Kontakt

Najszybszy sposób – formularz kontaktowy

Autoryzacja loginem i hasłem przyspiesza realizację i jest konieczna do operacji na danych klienta.

Załącznik - jeśli jest konieczny.

Dane adresowe

ACTIVE 24 Sp. z o.o.
Ul. Barkocińska 6,
03-543 Warszawa

Zarejestrowana przez Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy spółki: 100.000 PLN w całości wniesiony.

Infolinia ogólna:
(22) 295 08 88

Infolinia dedykowana:
(22) 201 22 10
Tylko dla posiadaczy pakietów z dodatkiem ‚infolinia dedykowana’