Ważna zmiana w obsłudze poczty


Informujemy o bardzo ważnej zmianie w obsłudze uwierzytelniania użytkowników poczty elektroniczniej. Prosimy o uważne przeczytanie tego artykułu oraz upewnienie się, że Twoje ustawienia programu pocztowego są takie, jak w poniższym opisie.


Co się zmienia?

Dotychczasowa konfiguracja serwera POP3 i IMAP na serwerze dopuszczała różne sposoby uwierzytelniania. W trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa pozostawiamy wyłącznie najnowsze rozwiązanie, w którym cały proces autoryzacji między programem poczty i serwerem jest szyfrowany.

Prawidłowe ustawienia programu pocztowego

Dla zapewniania poufności korespondencji zalecamy korzystanie z szyfrowanych protokołów POP3 (port 995) i IMAP (port 993) oraz niekodowania dodatkowo hasła.
Mimo wyłączenia logowania przy użyciu bezpiecznego hasła poziom bezpieczeństwa rośnie: W tym wypadku szyfrowanie zapewnia bezpieczeństwo CAŁEJ komunikacji, a nie tylko samego hasła.

Mozilla ThunderbirdW konfiguracji konta w sekcji „Konfiguracja serwera” w sekcji „Ustawienia zabezpieczeń” należy wybrać „SSL/TLS” w „Bezpieczeństwo połączenia” oraz „Normalne hasło” w „Metoda uwierzytelniania”

Microsoft Outlook


Plik->Ustawienia kont->Wybrane konto->Zmień->Więcej ustawień->Zaawansowane.
Tutaj należy wybrać użycie połączenia szyfrowanego SSL/TLS i podać wskazane powyżej porty oraz upewnić się, że opcja „Wymagaj logowania przy użyciu bezpieczenego hasła” jest wyłączona.

Windows 10 Poczta

Termin wdrożenia

Zmiany na serwerach planujemy wdrożyć do dnia 2017-09-29. Prosimy o dostosowanie ustawień do tego momentu. Przy nieprawidłowych ustawieniach program pocztowy nie połączy się z serwerem.